Valse facturen KvK in omloop

Valse facturen KvK in omloop

Deze facturen zijn echter niet afkomstig van de KvK. De facturen van de KvK zijn nog niet verstuurd. De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers facturen altijd nauwgezet te controleren. De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van Koophandel betalen. Zo staat op de valse facturen dat de bijdrage is voor vermelding op "KvKHandelsregister.nl". Ook staat op de factuur een logo dat lijkt op dat van de Kamer van Koophandel. Onderaan staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat, maar om een aanbod. Wie betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan het aanbod.