Borgstelling MKB-kredieten

Borgstelling MKB-kredieten

U heeft de ambitie om een eigen onderneming te starten. Of u bent al ondernemer en u wilt bijvoorbeeld uitbreiden of innoveren.

Om uw bedrijfsplannen te realiseren, heeft u geld nodig. Maar als u te weinig zekerheden kunt bieden, is de kans groot dat de bank u geen lening verstrekt. In zo’n situatie kan de borgstellingsregeling uitkomst bieden: de overheid staat dan garant voor een deel van de lening. De bank zal daardoor eerder bereid zijn om u krediet te verlenen. Duizenden mkb’ers maken er gebruik van. Wellicht is de borgstellingsregeling ook voor u interessant. Op deze website treft u alle informatie aan.

De borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot EUR 50 miljoen. Verreweg de meeste mkb’ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook veel vrije beroepers. Een beperkt aantal mkb-bedrijven is van de regeling uitgesloten. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun: als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en en als u een krediet wilt afsluiten voor de bodemsanering van uw bedrijfsterrein.

http://www.senternovem.nl/bbmkb/hoe_werkt_deze_regeling/index.asp